Bansträckning

Rallarrundans bansträckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arenaskiss

Rallarrundan arenaskiss ny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns en film från 2013 som tydliggör Rallarrundans bansträckning: