Bansträckning

Bansträckning för det virtuella loppet 2021

Vi startar på Södra Allén, mittemellan Alléhallens Gym och Bad och Alléskolans A-hus, nära Thermaeniigatan och springer ner mot Ekoparken (1). Väl i Ekoparken följer vi den ordinarie banan genom parken och den sträckan gör vi två gånger (2, 3, 4) för att sen svänga upp höger mot Transtenskolan (5). När vi möter upp Transtensgatan svänger vi vänster och fortsätter ända upp mot Coop, där vi möter Södra Allén och tar vänster och springer till starten som även är målet (6).

Banan blir då ca 4.98 km lång.

Rallarrundan bana 2021

 

GPX-fil:

Om du önskar GPX-filen till loppet så kan du mejla tävlingsansvarige på ansoberg@live.se så skickas den via mejl.

 

 

OBS! För årets (2021) bansträckning så avviker den från den runda som presenteras i filmen nedan.

Ovan finns en film från 2013 som tydliggör Rallarrundans bansträckning för normalår då vi inte har restriktioner.