Bansträckning

Bansträckning för 2 km

Bild på bansträckning 2 km

Bansträckning för 5 km

Bilda på bansträckning 5 km

Arenaskiss

Arenan Transtensvallen

Nedan finns en film från 2013 som tydliggör Rallarrundans bansträckning:

Observera att målgången är ändrad från 2023.