Företagsanmälan/Gruppanmälan

Ladda ner anmälningsmallen (Excelfil) nedan, fyll i och ladda sen upp den genom att klicka på importera mall när du anmäler laget på anmälningssidan –> Anmälmig.Nu! (länk)

I ett lag/picknickpåse har vi minst 6 deltagare och max 9 deltagare.

Glada kollegor